[challenge] Day 3 • Mascot in maid

posted on 13 Jun 2014 18:44 by kaewsricha-xeekgaret in CG-Drawing, Original directory Cartoon
 
 
มาต่อชาเลนจ์วันที่ 3
 
 
 
วันที่ 3 • มาสคอตในชุดเมด
 
 
"รับอะไรดีจ๊ะพ่อหนุ่ม"
.
.
.
 
ไม่น่าใช้บริการอย่างยิ่ง...
 
 
สั้นมาก
โชคดีมีความสุขค่า
 
 

Takkaew View my profile